Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ                   No:2017/22) 13.09.2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe Girdiği bu tebliğ                             kapsamında  İlimizde:
                
 
                -Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi ve depolanması,
                -Hayvansal ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve       günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha
                -Soğuk hava deposu,
                -Çelik silo,
                -Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
                -Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera 
                -Yenilenebilir üretim tesisleri,
                -Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı             sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi                 yatırımları
                Konularında proje tutarının % 50 si oranında hibe desteği verileceği,
                Başvuruların internet üzerinden tebliğin yaym tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde yapılacağı            hususlarında
                 Bilgilerinize rica ederim.