Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) 13.09.2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe Girdiği bu tebliğ kapsamında  İlimizde:
                
 
  • Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi ve depolanması,
  • Hayvansal ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha
  • Soğuk hava deposu,
  • Çelik silo,
  • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera 
  • Yenilenebilir üretim tesisleri,
  • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları
  • Konularında proje tutarının % 50 si oranında hibe desteği verileceği,
  • Başvuruların internet üzerinden tebliğin yaym tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde yapılacağı hususlarında
                Bilgilerinize rica ederim.