İHA (Drone) Uçuşlarının Yasaklanması
 
 
        Olağanüstü Hal Kanunu' nun "Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler" başlıklı 11. maddenin (m) fırkası ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu' nun 11/C maddesi hükümlerince; sivil vatandaşlarımız tarafından İnsansız Hava Araçları (Drone) ile yapılacak olan her türlü uçuşun Olağanüstü Hal süresince YASALANDIĞI vatandaşlarımıza duyurulur.